Nu är gymnasiets distansundervisning igång

Kungsbacka kommun följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer kring det nya coronaviruset covid-19. Därför kommer gymnasieskolorna, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan att stängas och övergå till distansundervisning från och med 18 mars.

Gymnasieskolornas distansundervisning startade med en studiedag onsdagen den 18 mars istället för den 6 maj. Detta för att lärarna skulle kunna förbereda för distansstudier. Detta gäller dock inte Yrkeshögskolan och vuxenutbildningen.

Som elev behöver du vara säker på att du har tillgång till allt ditt undervisningsmaterial i hemmet. Som till exempel böcker, dator med mera. Det går bra att hämta materialet på skolan 18-19 mars men om du är sjuk behöver du be någon annan att göra detta.

Väl förberedda

Gymnasieskolorna arbetar för att vara väl förberedda när man startar distansundervisningen. Förberedelser har pågått de senaste veckorna och skolorna har både utrustning och kompetens att klara detta på ett bra sätt.

Det blir nu väldigt viktigt med det egna ansvaret som elev och att relationer och kommunikation mellan lärare och elever fortgår i våra digitala kanaler. Alla måste förstå att detta inte är ett lov utan en period av undervisning på distans.

Arbetsplatsförlagt lärande fortsätter

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) på gymnasiet fortsätter i de fall där arbetsgivaren fortfarande tar emot eleverna. 

Viktigt att veta

  • Du som elev kommer att bli kontaktad av skolan så att du vet hur distansundervisningen startar.

  • Gymnasiesärskolans individuella program och LSS-fritids på Aranäsgymnasiet har öppet som vanligt. 

  • Närvaro kommer som vanligt att registreras av dina lärare.

  • Om du har utvecklingssamtal eller hälsosamtal inbokat kommer detta också att ske på distans.

  • Det finns en teknisk support för att komma igång med distansundervisning. Supporten har telefontider mellan kl 8.00-16.30. (Lunch 12-13) 
    Telefonnummer 0300-83 55 00 

  • Mer information hittar du på Vklass

Förskolor och grundskolor påverkas inte i dagsläget

För- och grundskolor påverkas inte i dagsläget, de är öppna precis som vanligt. Förvaltningen för Förskola & Grundskola följer händelseutvecklingen och riktlinjer från myndigheterna när det gäller dessa verksamheter. Ansvariga arbetar med förberedelser om det skulle komma nya beslut som påverkar verksamhet för barn och elever som går i våra för- och grundskolor.

Kontakt för mer information

Cynthia Runefjärd, förvaltningschef Gymnasium & Arbetsmarknad
0300-83 41 50
cynthia.runefjard@kungsbacka.se