tjej som sitter vid dator

Delvis distansundervisning för Kungsbackas högstadieelever vecka 4-6

Under vecka 4-6, 25 januari till 12 februari, kommer Kungsbacka kommuns grundskolor använda sig av möjligheten att ha delvis distansundervisning för elever som går i årskurs 7-9.

- Upplägget på skolorna kommer att se olika ut, det handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla elevers lärande och välmående med utgångspunkt från lokala förutsättningar, säger Maria Andersson, skolchef Förskola & Grundskola.

Rektors bedömning av bästa lösning styr upplägg

Elever och vårdnadshavare får under torsdag information från sin skola om vad som gäller för dem. Några skolor kommer växla årskurser under veckans dagar medan andra växlar mellan de olika veckorna.

- Det är ansvarig rektor som kan bedöma och planera vad som blir bäst på den egna enheten, det som styr är bland annat lokalernas storlek, beläggning och hur de olika elevgrupperna rör sig i skolans lokaler, säger Maria Andersson.

Ny bestämmelse möjliggör åtgärder i grundskolan för att minska smittspridning

Regeringen beslutade den 11 januari att det ska vara möjligt för en huvudman för grundskolans högstadie att besluta om en kombination av undervisning på plats i skolan och distansundervisning. Det vill säga att del av eleverna i årskurs 7-9 är i skolan medan andra får undervisning via distans. Detta om det behövs för att skapa bättre förutsättningar för att glesa ut elever och undvika trängsel i till exempel matsalar och korridorer.

Skolcheferna i Halland har haft dialog med smittskyddsläkaren om behovet av anpassningar utifrån det aktuella läget med smittspridning i regionen. Smittskydd pekar på att avvägning måste göras mellan barns behov och rätt till skolgång och smittskyddsåtgärder.

Bestämmelsen om att även högstadiet kan ha delvis distans för att motverka trängsel i sin verksamhet innebär fler möjligheter för grundskolan att genomföra åtgärder att förebygga smittspridning.

- Det beslut som nu tas gäller till sportlovet, behov av åtgärder därefter är något som vi får ta ställning till längre fram, säger Maria Andersson.

Gymnasiet

På regeringens pressträff tidigare idag meddelades att Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning för gymnasiet förlängs men justeras. Justeringen innebär att undervisning bör ske på delvis distans. Mer information om Kungsbacka kommuns gymnasieskolor kommer under dagen.


Kontakta gärna

För frågor om grundskolan

Maria Andersson, skolchef Förskola & Grundskola
maria.andersson@kungsbacka.se
0300-83 66 16

Högstadieskolor får möjlighet till fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel och minska smittspridningen - Regeringen.se