Förskolebarn som leker

Dags att svara på frågor om ditt barns förskola

Du som är vårdnadshavare med barn i våra förskolor får nu en inbjudan till att svara på vår enkät. I enkäten ger du din bild av hur väl ditt barns förskola arbetar utifrån förskolans läroplan. Du har möjlighet att svara fram till 14 februari.

Alla vårdnadshavare med barn i vår verksamhet som fyllt 2 år senast den 1 oktober 2020 får en länk till enkäten via mejl eller som ett brev i barnets fack.

Vi gör enkäten för att få veta mer om hur du som vårdnadshavare upplever att din förskola följer det som läroplanen pekar på när det gäller vårt uppdrag. Resultatet blir en viktig del i vårt arbete att erbjuda alla barn en god verksamhet.

Enkäten är öppen mellan 18 januari och 14 februari.

Fem frågeområden

Frågor i enkäten är indelade i fem frågeområden som utgår förskolans läroplan, områdena är;
  • normer och värden,
  • värdegrund och uppdrag,
  • omsorg, utveckling och lärande,
  • barns inflytande och delaktighet samt
  • förskola och hem.

Även om du inte känner till läroplanens innehåll inom de olika områdena är dina svar viktiga! De behandlas givetvis helt anonymt. 

När resultatet av årets enkät är klart får du återkoppling av resultatet från din förskola. 

Enkäten görs i samarbete med övriga kommuner inom Göteborgsregionen, GR och det är företaget Enkätfabriken, som genomför undersökningen.

Tack för din medverkan!

Kontakta gärna

Har du frågor kontakta rektor eller
support@enkatfabriken.se

Mer information

Så här fungerar förskolan

Förskolan ska lägga grunden för det lärande som fortsätter resten av livet. Kommunerna ansvarar för att det finns förskolor och att alla barn erbjuds plats. Förskolan styrs av skollagen och läroplanen. Läs mer om förskola via länken

Så här fungerar förskolan - Skolverket 

Enkäter i grundskolan