Högt betyg för Kungsbacka när kommuner jämför sin kvalitet

Bättre personalkontinuitet inom hemtjänsten och nöjda elever i årskurs nio. Samtidigt ser vi fortfarande att pojkars ogiltiga frånvaro i gymnasiet är högre än flickornas, en trend som stämmer överens med riket i stort. Det visar de senaste siffrorna från Kommunernas Kvalitet i Korthet (KKIK).

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nätverk bestående av 260 kommuner i Sverige. Varje år jämför kommunerna relevanta nyckeltal för året som har gått och de två åren dessförinnan. Områden som berörs är barn och unga, stöd och omsorg och samhälle och miljö.

– Resultatet beskriver kommunens kvalitet och effektivitet jämfört med andra kommuner och bidrar till att vi kan utveckla kvaliteten i våra tjänster, säger Lotta Gradén, Specialist Kvalitet & Intern kontroll på Kommunstyrelsens förvaltning.

Många nöjda med skolan i nian

Kungsbacka ligger bättre till än kommungenomsnittet på många områden särskilt inom områden med fokus på barn och unga. Här jämförs exempelvis hur nöjda eleverna i årskurs nio är med sin skola. Här visar hela 93,6 procent som har svarat att de är nöjda med sin skola, medan svaren i riket ligger på cirka 70 procent. Vi har också totalt sett lägre ogiltig frånvaro i Kungsbacka bland gymnasieleverna i kommunal skola när vi jämför med andra kommuner.

Ogiltig frånvaro högre bland pojkar

Men en trend som vi ser i riket i stort är att fler pojkar i gymnasiet har ogiltig frånvaro än flickor. Något som även gäller i Kungsbacka. I Kungsbacka ligger snittet för pojkar på gymnasiet på sju procent medan snittet för flickor på gymnasiet på 3.6 procent.

– Det finns en risk för att pojkars högre ogiltiga frånvaro beror på att det i vissa grupper kan finnas en anti-pluggkultur som gör att det inte anses positivt att anstränga sig mycket i skolan, säger Cynthia Runefjärd, förvaltningschef på Gymnasium & Arbetsmarknad.

För att försöka komma till rätta med problemet arbetar gymnasiet aktivt med kunskapshöjning och dialoger i trygga elevgrupper. Inte sällan utgår samtalen från gemensam litteratur.

Bättre personalkontinuitet

Vad det gäller personalkontinuiteten inom hemtjänsten är vi en av de kommuner som mellan 2017 - 2019 hade högst siffra. Nu ser vi att antal personer som en hemtjänsttagare möter under två veckor har minskat, från 22 personer till 17 personer. En utveckling som Susanne Edgren, utvecklingsledare på Vård & Omsorg ser mycket positivt på:

– Vi är jätteglada över ett förbättrat resultat för personalkontinuitet, ska bli spännande att se om det ger en effekt i den stora brukarenkäten i vår också.

Susanne Edgren tror att den förbättrade personalkontinuiteten beror på ett annat sätt att planera.

– I korthet så har vi bytt från ett sätt att planera till ett annat i planeringsverktyget och utifrån omvärldsbevakning förändrat grupper. Vi fick ett extra tillskott på två miljoner från Kommunfullmäktige för att förbättra kontinuiteten, säger Susanne Edgren.

Fokus framåt

Resultatet i KKiK är viktiga nyckeltal för kommunens arbete. Syftet är att kunna utvärdera resultatet för att utveckla kvaliteten i våra tjänster. Resultaten blir även ett led i att kunna vässa styrningen och ledningen i kommunen. Jämförelserna blir också ett sätt att se sjunkande eller stigande trender nationellt och i den egna kommunen.

– Det är väldigt roligt att vi har goda resultat inom många områden. 2020 var ett år som kommer att påverka oss på olika plan framöver. Vi behöver ta tillvara på våra styrkor, glädjas åt dem och fokusera framåt inom de områden som vi behöver lägga extra mycket fokus inom, säger Lisa Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

Vill du veta mer?

I frågor som rör Gymnasium & Arbetsmarknad:

Förvaltningschef Cynthia Runefjärd
Gymnasium & Arbetsmarknad
cynthia.runefjard@kungsbacka.se
0300-83 41 50

Om personalkontinuiteten inom hemtjänsten:

Biträdande verksamhetschef Monika Linghoff
Vård & Omsorg
monika.linghoff@kungsbacka.se
0300-83 82 40

Om själva KKiK:

Specialist Kvalitet & Intern kontroll Lotta Gradén
Kommunstyrelsens förvaltning
lotta.graden@kungsbacka.se
0300-83 42 30