Kungsbacka kommuns gymnasieskolor går tillbaka till delvis distansundervisning 27 januari

Torsdagen den 21 januari meddelade regeringen att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om heltid distansundervisning på gymnasieskolorna justeras. Anledningen till detta är att smittläget ser olika ut i Sveriges regioner.

Det innebär att de kommunala gymnasieskolorna i Kungsbacka går över till delvis distansundervisning från och med onsdag 27 januari. 

Grundplanering för perioden onsdag 27 januari – fredag 12 februari:

  • Årskurs 1 har undervisning på skolan vecka 4 (onsdag-fredag). Denna vecka har eleverna moderna språk på plats. Vecka 5 och 6 har årskurs 1 distansundervisning.
  • Årskurs 2 har undervisning på skolan vecka 5. Denna vecka har eleverna moderna språk på plats. Vecka 4 och 6 har årskurs 2 distansundervisning.
  • Årskurs 3 har undervisning på skolan vecka 6. Denna vecka har eleverna moderna språk på plats. Vecka 4 och 5 har årskurs 3 distansundervisning.
  • Individuella val har undervisning på distans
  • Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan har undervisning på skolan

Det finns också en stor flexibilitet för rektorer att i samråd med lärare justera omfattningen av distansundervisning för vissa grupper. Planeringen utgår alltid ifrån det som arbetslag inom respektive program har bedömt blir bäst för elevernas lärande, samt ur ett helhetsperspektiv för respektive skola.

Till dig som elev

  • Ditt schema ser likadant ut oavsett om du är på plats i skolan eller har lektioner via distans.
  • Var noga med att hålla tider och ha kameran på när du deltar hemifrån. Har du inte på kameran så kan du inte heller få närvaro på lektionen.
  • Tänk också på att vara aktivt närvarande när du har lektion på distans.

Varför gymnasieskolor övergår till delvis distans

Det nationella beslutet om distansundervisning för samtliga gymnasieskolor i Sverige har upphört. Skolornas huvudmän har därför nu återigen befogenhet att vid behov övergå till distans eller fjärrundervisning helt eller delvis för att motverka trängsel (och därmed förebygga smittspridning) i sin verksamhet.

Fortsatt distansundervisning på heltid bedöms inte som en hållbar lösning i längden då det innebär en uppenbar risk för negativa konsekvenser för enskilda elevers kunskapsinhämtning och psykosociala situation. Vi är bra på distansundervisning, men det finns många fördelar med närundervisning när det gäller kvaliteten, särskilt i vissa kurser. Dessutom visar den utvärdering som gjordes med både elever och lärare före jul att en stor majoritet föredrar delvis distans framför heldistans.

Smittskyddet i Region Halland rekommenderar att man i samtliga kommuner i Halland använder sig av de möjligheter man nu förfogar över. Utifrån lokala förutsättningar får man utforma en strategi för att undvika trängsel och man bör sträva efter att modellen man väljer är hållbar under en lite längre tidsperiod.

Ledningsgruppen på gymnasiet träffas varje vecka och pratar om hur undervisningen fungerar i förhållande till risk för smittspridning samt om de insatta åtgärderna för att kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer behöver och kan justeras. Med jämna mellan rum träffar vi också skolans elevskyddsombud för att lyssna in hur ni elever upplever skolsituationen.

Det personliga ansvaret både i och utanför skolan blir fortsatt helt avgörande för hur vi lyckas tillsammans.