Tingbergshallen blir lokal för storskalig vaccinering

Nu står det klart att Tingbergshallen blir lokal för storskalig vaccinering när det är dags för allmänheten att få sitt skydd mot covid-19 senare i vår. Den 1 februari ska lokalen stå redo att lämnas över till Region Halland för vidare förberedelser. Avtalet skrivs formellt på i eftermiddag.

Kungsbacka kommun har fått i uppdrag av Region Halland att hitta lämplig lokal för storskalig vaccinering.

– Självklart hjälper vi till! Vi är glada över att vi har fått frågan och att vi har hittat en lokal som passar för massvaccinering. Det är roligt att se det fina samarbete som alla visar och engagerar sig i för att lösa dessa frågor, säger Johan Burman, verksamhetschef Fastighet, på förvaltningen för Service.

– Det är många aspekter som ska tas hänsyn till och vi har efter samverkan med berörda parter funnit denna lokal som lämplig då de anpassningar och justeringar som behövs är relativt få, säger Johan Burman.

Påverkade föreningar visar gott samarbete

Föreningar som har sina träningar och lokaler för kansli i Tingbergshallen och motionshallen har fått information och kommer bli erbjudna att träna i andra lokaler.

Vi har också en dialog med föreningarna som har utomhusverksamhet på Tingbergsvallen om hur vi löser deras verksamhet på bästa sätt.

– All verksamhet som har varit i Tingbergshallen och i motionshallen kommer flyttas till andra lokaler och det kommer naturligtvis påverka andra föreningar. Vi har en dialog med alla som blir påverkade och föreningslivet har varit väldigt samarbetsvilliga, säger Marie Persson, enhetschef Kultur & Fritid.

Varlaskolan som använder hallen till sin fotbollsprofil kommer beroende på aktivitet ha undervisningen utomhus eller i annan lokal.

För frågor som rör lokalen Tingbergshallen, kontakta gärna:

Johan Burman, verksamhetschef Fastighet, förvaltningen för Service
0300-83 79 10
johan.burman@kungsbacka.se

För frågor som rör föreningslivet, kontakta gärna:

Marie Persson, enhetschef Kultur & Fritid
0300-83 48 00
marie.persson@kungsbacka.se