Flygbild över kvarteret Ejdern

Tyck till om kvarteret Ejdern

Nu kan du tycka till om planerna för kvarteret Ejdern i centrala Kungsbacka. Här planerar vi för en ny stadsdel med plats för liv och rörelse genom restauranger, butiker, centrumlokaler och trevliga mötesplatser längs med ån. I planprogrammet föreslås även 250 nya lägenheter.

Kvarteret Ejdern blir en viktig pusselbit för att länka samman Kungsmässan med innerstaden. Kvarteret ska stärka stråket genom staden och bidra till en mer sammanhållen och livfull stad.

– Om några år kommer det att vara ett folkvimmel i det här stråket. Det är väldigt roligt att vara en del av den stora förvandling som Kungsbacka stad genomgår just nu, säger planarkitekt Maria Malone, Kungsbacka kommun.

Kvarteret Ejdern har en unik plats längs med ån som ska tas tillvara på för mötesplatser och rekreation. Redan i dag finns ett välanvänt gång- och cykelstråk intill ån och genom planprogrammet vill kommunen skapa förutsättningar för att göra det ännu mer tillgängligt med trappor ned till ån, mer grönytor och parkbänkar.

Gammalt möter nytt

Stråket ska gå från Kungsbacka torg via Ejdern och det framväxande Valand till Kungsmässan. Kvarteret Ejdern ska som sista del i länken i stråket knyta samman den äldre kulturmiljön i innerstaden och den intilliggande västra villastaden, vilket blir en speciell utmaning i det här projektet.

– Valand får ett nytt och modernt uttryck, så i Ejdern behöver vi möta upp dessa olika områden med ett unikt arkitektoniskt uttryck där gammalt möter nytt, säger Maria Malone.

Du kan tycka till

Nu är planprogrammet ute på samråd vilket innebär att det är öppet för synpunkter. Du som vill tycka till kan skicka in dina synpunkter via vår e-tjänst eller skriftligen senast den 23 februari 2021.

Mer information om planprogrammet och hur du tycker till hittar du på projektsidan för kvarteret Ejdern, se länk längre ner på sidan. Där kan du även anmäla dig till ett digitalt samrådsmöte.

Planprogram för de stora dragen

Planprogrammet är en översiktlig utredning om vilka förutsättningar och visioner som finns för området. I det här stadiet handlar det inte om detaljer så som enskilda byggnader utan de övergripande dragen för helheten. Först i detaljplanearbetet kommer det att tas fram konkreta förslag på hur den nya bebyggelsen kommer att se ut.

En starkare stad för alla

Kvarteret Ejdern är en del i arbetet med att skapa en attraktiv och hållbar stad med en levande stadskärna. Att stärka och utveckla staden är något som gynnar alla i kommunen, inte bara de som bor i staden. En välplanerad och livfull stad med brett utbud och trygga miljöer stärker i längden även de omkringliggande orterna och driver vår utveckling framåt.

Kontakta gärna

Kontakta gärna