Avfallsplan GR 2021-2030

Kungsbacka kommun har tillsammans med Göteborgsregionens tretton medlemskommuner arbetat fram ett förslag till ny avfallsplan för perioden 2021–2030.

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en avfallsplan som omfattar allt avfall i kommunen. Nuvarande avfallsplan, A2020 - Avfallsplan för Göteborgsregionen, antogs av Kungsbacka kommun 2011.

Det nya förslaget till avfallsplan Göteborgsregionen minskar avfallet berör följande områden: Förebyggande av avfall, Återanvändning, Återvinning, Avfallshantering i fysisk planering, Användarfokus, Nedskräpning.

Planförslaget finner du under Dokument nedan. Det finns även till påseende i stadshusets entre, Storgatan 37 i Kungsbacka.

Samråd

Innan kommunen antar en avfallsplan ska kommunen enligt miljöbalken 15 kap 42 § på ett lämpligt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av avfallsplanen. Förslaget finns tillgängligt under perioden 2019-06-14 – 2019-09-30.

Välkommen att skriftligen inkomma med synpunkter på förslaget. Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast den 30 september 2019.

Synpunkter kan skickas via e-post:
teknik@kungsbacka.se. Det går också bra att lämna synpunkter med vanlig post till: Kungsbacka kommun Teknik, 434 81 Kungsbacka.

Vid frågor kontakta

Miljöingenjör Sandra Carlström
0300-83 43 29
sandra.carlstrom@kungsbacka.se