Värmepump

En värmepump är ett sätt att utnyttja den energi som finns lagrad i naturen omkring oss i luften eller i marken. Ta kontakt med energirådgivaren så kan du få reda vad som är bäst just för dig.

Värmepumpar innehåller kemikalier som kan påverka miljön. Därför måste du anmäla att du installerar en värmepump som tar tillvara på värme från berg, jord, grund- och ytvatten.

Så anmäler du

Du behöver lämna in din anmälan minst sex veckor innan beräknad arbetsstart. Tänk på att det är bra om du stämmer av med dina grannar innan du gör din anmälan.

Det här behöver du veta om du ska installera bergvärme

Det här behöver du veta om du ska installera jordvärme

Avgifter

Miljö & Hälsoskydd tar ut en avgift för att handlägga din anmälan om värmepump. Avgiften är från tre timmar, med en timkostnad på 988 kronor blir det totalt 2 964 kronor.  Avgiften blir minst för tre timmar (vid anmälan av 1-3 borrhål).

Avgifter

Om du bor inom vattenskyddsområde

Om du bor inom ett vattenskyddsområde måste du ansöka om tillstånd för att få installera en värmepump. Du använder samma e-tjänst eller blankett som för anmälan, men handläggningstiden är längre.

Miljö & Hälsoskydd tar ut en avgift för att handlägga din anmälan om värmepump. Avgiften är 3 440 kronor för 2017.

Så fungerar värmepumpen

En värmepump fungerar genom att ett cirkulerande köldmedium förångas vid lågt tryck, och då tar det upp värmen från till exempel luft eller berg. Sedan utsätts köldmediet för högt tryck, och värmen avges igen till husets radiatorsystem som kan vara vatten- eller luftbaserat. Värmepumpen kan även användas till att värma varmvatten.

För varje kWh el som värmepumpen behöver för att arbeta får man ut cirka 2-4 kWh, tack vare den lagrade energi som finns i berget, jorden, vattnet eller luften.
En värmepump dimensioneras vanligtvis för att täcka 50-70 procent av husets toppeffekt, det vill säga värmeförbrukningen under årets kallaste dag. Vid denna dimensionering klarar värmepumpen i regel att värma huset under 85-90 procent av alla dagar under ett normalt år.