Aktuella projekt i Åsa

Norr om Kläppavägen

Aktuellt

Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram ett planprogram och arbetet med att ta fram ett förslag pågår. Nästa steg är samråd, där du har möjlighet att tycka till om förslaget.

Beskrivning

Förstudien ska utreda intresse och förutsättningar för utveckling av området norr om Kläppavägen mellan Åsa station och Varbergsvägen. Enligt översiktsplanen för Åsa kan området norr om Kläppavägen både innehålla verksamheter och bostäder i framtiden. Förstudien skall göras i samverkan med fastighetsägarna.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna