Aktuella projekt i Kullavik

Bolsheden 1:2, verksamhetsområde

Aktuellt

Granskningen av förslag till ny detaljplan för Bolsheden 1:2 i Kullavik har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Bolshedens verksamhetsområde är mycket attraktivt och ska utökas söderut.

Det här ska planläggas

Mark för verksamhetslokaler.

Tidplan

Detaljplanen beräknas bli antagen våren 2021.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna