Aktuella projekt i Kullavik

Foto: Anna Rehnberg

Kullaviks hamn

Hamnen såldes 2001

Kungsbacka kommun sålde Kullaviks hamn till Kullaviks hamn ekonomisk förening. 2008 gjordes en fastighetsbestämning och utredning av äganderätten till vattenområdet där delar av bryggorna låg. Det visade det sig att delar av området, som skulle upplåtas med servitut, tillhörde två grannfastigheter.

Lantmäteriets beslut 2014 och 2016

Efter ansökan om tvångsvis överföring av vattenområdena, beslutade Lantmäteriet år 2014 att vattenområden från två fastigheter skulle flyttas över till kommunens fastighet. Ersättningen för dessa vattenområden skulle Lantmäteriet besluta om senare. Beslutet överklagades av fastighetsägarna och en ny prövning genomfördes av Lantmäteriet och beslut fattades i februari 2016 att ställa in den förrättning som kommunen ansökt om. Kommunen avslutade lantmäteriärendet och diskuterade då i stället ekonomisk kompensation till hamnen.

Kontakta gärna