Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Hede 6:7, kontorslokal

Aktuellt

Detaljplanen för Hede 6:7 antogs av byggnadsnämnden den 16 maj 2019 och vann laga kraft den 14 juni 2019.

Beskrivning

Planområdet ligger utmed västkustbanan (järnvägen) strax söder om Tölö tvärled i Tölö. Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförandet av kontorsbyggnad/ kontorsbyggnader och en vändplan. Planförslaget möjliggör för en byggnadsarea på 400 kvadratmeter.

Det här ska planläggas

Kontorsbyggnaden planeras bli ca 400 kvadratmeter i max två våningsplan.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna