Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Tölö 8:14, mindre bostadsområde

Aktuellt

Detaljplanen vann laga kraft 8 oktober 2019. 

Beskrivning

Tölö 8:14 ligger cirka en kilometer norr om Kungsbacka station och är idag bebyggt med en lada. Fastighetsägaren vill utveckla fastigheten och bygga ett mindre bostadsområde med mestadels hyresrätter och några mindre villatomter. Det ska både bli lägenheter i flerbostadshus och ett antal lägenheter i radhus.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna