Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Björkris, vård- och omsorgsboende

I Björkris har markarbeten påbörjats inför byggnation av ett nytt vård- och omsorgsboende med 120 lägenheter. Boendet beräknas vara färdigställt i december 2022. 

Läs mer om vård- och omsorgsboendet i Björkris.

Kontakta gärna

Kontakta gärna