Aktuella projekt i Särö och Bukärr

Nötegång 1:116, verksamheter

Aktuellt

Granskningen av förslag till ny detaljplan för centrumutveckling inom Nötegång 1:116 i Särö har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Tidplan

  • Samråd, kvartal tre 2020
  • Granskning, kvartal ett 2021
  • Antagande, kvartal ett 2021

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras. 

Beskrivning

Särö centrum ska bli mer attraktivt, levande och tryggt med nya bostäder, förbättrad trafikmiljö och utbyggnad av kollektivtrafik.

I detta detaljplanearbete prövas möjligheten att uppföra och utveckla befintliga verksamheter i Särö centrums östra delen. Den aktuella fastigheten har beteckningen Nötegång 1:116 och omfattar en yta på cirka 2 700 kvm.

Utveckling av Särö centrum

Läs mer om planerna för utveckling av Särö centrum här: Särö centrum

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Kontakta gärna