Aktuella projekt i Vallda

Upphävandeplan, Buera 8:100

Aktuellt

Samrådet för upphävandeplan för Buera 8:100 har avslutats. Vi sammanställer nu de inkomna synpunkterna och kommer hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Syfte

Syftet med upphävandet är att möjliggöra för byggnation av bostadshus på ett funktionellt sätt. Upphävandeplanen gäller del av detaljplan V11, fastighet Buera 8:100

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna