Badhusparken och stationen - Vårt framtida Kungsbacka

Vårt framtida Kungsbacka - ny översiktsplan

År 2050 kan vi bli 130 000 invånare i Kungsbacka kommun. Hur ska vi bo och hur ska vi utveckla vårt samhälle? Vilka områden vill vi bevara? Just nu arbetar vi med att ta fram en ny översiktsplan som vägleder oss i frågor som rör Kungsbackas mark- och vattenområden.

Klicka på länken nedan för att komma till översiktsplanen och få mer information om hur den är uppbyggd. Det är via tycka-till-funktionen i den digitala översiktsplanen som du lämnar in dina åsikter om förslaget:

Digital översiktsplan - Vårt framtida Kungsbacka

Kartan fungerar bäst i webbläsare Chrome.

Samrådet är avslutat

Samrådet var mellan 7 april och 31 augusti 2020. Under samrådstiden kunde alla vara med och tycka till om förslaget till ny översiktsplan. Nu sammanställer vi de synpunkter som har kommit in och använder dem som ett underlag i det fortsatta arbetet. Nästa steg är granskning. Översiktsplanen beräknas vara färdig under 2021.

Se vår film som berättar mer om vad en översiktsplan är.

Digital översiktsplan

Den nya översiktsplanen upprättas i ett digitalt GIS-baserat format (GIS står för geografiskt informationssystem). Den digitala lösningen gör att den kommer att bli enklare att uppdatera. Arbetet med att hålla översiktsplanen aktuell kommer nu att ske oftare och mer regelbundet än tidigare.

För att komma till den digitala kartan klickar du på länken högre upp på sidan. 

Utställning

Under samrådstiden har vi haft en utställning som har visat vårt förslag samt hur man kan vara med och tycka till. Vi hade utställningen i stadshuset och under en vecka stod vi med den på Kungsmässan. Här fanns vi: 

  • Kungsmässan, 17–23  augusti
  • Stadshuset, 7 april - 14 augusti

Föreläsning

Vi har haft tre tillfällen med föreläsning där vi berättade om förslaget till den nya översiktsplanen och svarade på frågor. Vi passade även på att visa hur den fungerar nu när den är digital och hur man tycker till om den. 

Planen var att ha föreläsningarna i den öppna ytan i kulturhuset Fyren för att nå många. I och med pandemin fick vi ändra och istället ha det i Fullmäktigesalen i stadshuset där vi kunde styra antalet besökare. De här tillfällena har vi haft:

  • Torsdag 7 maj
  • Torsdag 14 maj
  • Onsdag 26 augusti

Föreläsningen finns digitalt och du kan se den i filmen nedan. 

Samhällsbyggnadschef Emma Kjernald (till höger) och verksamhetschef Viktoria Fagerlund (till vänster) berättar mer om förslaget av digital översiktsplan som nu är ute på samråd. 

Unga är vår framtid

Under våren 2020 arbetade vi aktivt med att få in ungas perspektiv på översiktsplanen eftersom det är barn och unga som är en viktig del av vårt framtida Kungsbacka. Vi var därför ute och samtalade med unga på plats, exempelvis på skolor för att berätta om vår nya översiktsplan och hur de kan vara med och tycka till. Andra prioriterade målgrupper i arbetet är näringslivet. 2019 genomförde vi dialogtillfälle för att få in företagares perspektiv på deras behov vad gäller Kungsbackas mark- och vattenområden.

 

 

Kontakta gärna

Kontakta gärna