Frågor och svar om träd i staden

Varför vattnar ni när det regnar?

När vi står och vattnar i regnet likt Pippi Långstrump utanför Villa Villekulla så är det för att regnet inte riktigt räcker till för att tillgodose behoven hos våra nyplanterade träd, buskar och blommor. Om det exempelvis regnar 1 mm innebär det att regnvattnet bildar ett 1 mm tjockt skikt på en horisontell yta om inget vatten avdunstar eller rinner undan. En del vatten försvinner på grund av jordens porstorlek samt vind och värme. Vid träd- och blomplantering är bevattning extra viktig då rötterna behöver all hjälp de kan få för bästa tänkbara etablering.

Varför har en del träd gröna påsar runt stammen?

I princip alla nyplanterade träd i Kungsbacka kommun har en så kallad bevattningspåse runt stammen. Dessa rymmer 75 liter vatten och släpper ut 8-10 liter per timme, vilket ger 7-8 timmars kontinuerlig bevattning direkt i rotzonen på trädet. Efter 3-4 år när träden etablerat sig tar man bort bevattningspåsen.

Varför ligger det bark runt vissa träd men inte andra?

Vi har börjat lägga barkmull runt träden för att gynna trädens rötter. Träd i stadsmiljö får stå ut med mycket påverkan, med risk för både mekaniska skador och att jorden blir hård och kompakt. Genom att lägga ut ett 5-10 cm tjockt lager med barkmull förbättrar vi rotmiljön på flera sätt:

 • reducerar ogräset
 • bevarar fukt
 • utjämnar temperaturen i marken och skyddar både mot stark hetta samt kyla
 • tillför organiskt material som förbättrar näringsinnehåll samt jordstruktur
 • förbättrad tillförsel av syre
 • förebygger att jorden blir hård

Målet är att alla nyplanterade träd ska omges av bark eller liknande för att bibehålla god livskraft.

Hur viktigt är det med träd i staden?

Förutom att träd mjukar upp stadsmiljön med både färg och form skänker träd mycket mer än så. Några av fördelarna med träd i staden:

 • Luftrening. Den renande förmågan hos vegetation beror på relationen mellan hårdgjorda och vegetationsklädda områden, vegetationens sammansättning samt hur den är belägen i förhållande till föroreningskällan.
 • Avkylning. Värme binds i samband med trädets avdunstning vilket blandar upp den varma luften samtidigt som bladverket skänker skugga och svalka under heta sommardagar.
 • Vinddämpande. Trädens krona bromsar effektivt upp kraftig turbulens som bildas när vindar pressas in mellan husväggarna.
 • Hälsofrämjande. Forskning visar att tillgång till varierad grönska har stor betydelse för människors psykiska och fysiska hälsa.  Stress, ångest, koncentration, motorik, inlärning är några av många ting som kan förbättras med närvaron av grönområden.
 • Biologisk mångfald. Med hjälp av gröna stråk eller gröna korridorer möjliggör vi spridning av olika arter mellan olika områden. Tillsammans med varierad grönska kan platserna användas av olika arter som bo- eller födoplats eller som skydd för större rovdjur.