Extra bidrag

Nämnden för Kultur & Fritid har varje år en pott med pengar som kan omfördelas till extra bidrag. Det är olika från år till år hur mycket pengar som kan delas ut.

I samband med förvaltningens preliminära bokslut den 31 oktober varje år ser nämnden om det finns utrymme för extra bidrag

Anmäl önskemål under året

Föreningar kan anmäla önskemål om extra bidrag under året. 

Föreningar med egna anläggningar

Extra bidrag beviljas i första hand till föreningar med egna anläggningar.

Ansök senast 30 september 

Ansök senast 30 september varje år.

I år är sista ansökan framflyttad till 31 oktober.

Kontakta gärna