Kartbidrag

Syftet med bidraget är att ge stöd till framställning av nya orienteringskartor och revidering av tidigare framställda orienteringskartor.

Villkor

Orienteringsföreningarna ska gemensamt komma överens om en översiktlig löpande tre-årsplanering. I planen ska anges antal kvadratkilometer per karta.

Bidrag

Bidraget fördelas årligen, i samråd mellan Kultur & Fritid och orienteringsklubbarna.

Kontakta gärna