Lovbidrag

Ansökan görs via ett formulär som du hittar längst ner på den här sidan. Vi ger bidrag för lovaktiviteter på höst-, sport- och sommarlov. 

Sista ansökningsdag för lovbidrag är två veckor före varje lov.

Syfte med lovbidraget

Syftet med bidraget är att stimulera föreningar och andra intressegrupper att ordna speciella aktiviteter för barn och ungdomar under loven. Barn och ungdomar får möjlighet att prova nya aktiviteter, och föreningarna får presentera sin verksamhet för nya deltagare.

Villkor

Aktiviteten måste ha minst tre deltagare och ska vara öppen för alla barn och ungdomar som bor i Kungsbacka och som är mellan 7 och 20 år. Medlemsavgift får inte tas ut av deltagarna. Bidrag utgår inte till föreningens ordinarie verksamhet.

Information om lovaktiviteter ska finns på kommunens webbplats. Föreningen ansvarar för att skicka in manus.

Bidrag

75 kronor per ledartimma, men högst 2 500 kronor per vecka. Fördelning av ledartimmar görs efter sista ansökningsdagen. Lovbidragets storlek beror på det totala antal ansökningar som vi får in. Vi kan inte garantera att alla föreningar kan få bidrag för alla ledare och timmar som föreningen ansökt om.  

Bidragsberättigade föreningar kan ansöka om lokalt aktivitetsstöd för lovaktiviteterna oavsett om föreningen får lovbidrag eller inte. Ansökan för lovaktiviteten lämnas då in med ordinarie ansökan 15 februari och 15 augusti.

Om föreningen får bidrag från studieförbund eller andra organisationer kan föreningen inte söka bidrag av Kultur & Fritid.

Föreningen eller organisationen måste ha ett plus- eller bankgiro för att få bidrag. Bidrag kan inte betalas ut till privatpersoner.

Boka lokal i god tid

Bidragsberättigade föreningar kan boka vissa av Kultur & Fritids lokaler utan kostnad. Ring och boka lokal innan ni skickar in manus, så att ni säkert vet att lokalen är ledig.

Kontakta Föreningsservice i god tid.

Redovisning

De föreningar som får lovbidrag ska redovisa antal deltagare på en särskild blankett senast en månad efter avslutad aktivitet. Därefter betalas bidraget ut.

Fyll i formuläret

För att ansöka om lovbidrag och lokaler samt lämna manus som vi använder för marknadsföringen av aktiviteterna ska din förening fylla i formuläret nedan. Ansökan ska vara inne senast två veckor innan respektive lov börjar.

Vill ni arrangera flera aktiviteter, fyll i ett formulär per aktivitet.

Aktiviteten är öppen för alla och vi tar inte ut medlemsavgift.
Föreningen genomför aktiviteten även om lovbidrag inte utgår:

 
 

Kontakta gärna