2017 års stipendiater

Kultur & Turism kulturstipendium för ungdom 2017 om 10 000 kronor tilldelas:

Jasmine Christensson

Jasmine Christenssons mångbottnade installationer appellerar till det
taktila sinnet, väcker känslor och träffar rätt! Hennes sätt att använda det
textila materialet förstärker textilens kvaliteter och vidgar ramen för det
förväntade. Hon sätter välkända former och material i en ny kontext som
inbjuder till nya sätt att uppfatta och tolka.

 

Jonas Eltes

Juryn tycker att det är intressant att se hur Jonas Eltes inte bara utforskar,
utvecklar och reflekterar över design av digitala användargränssnitt och
system, men också över den roll digitala verktyg spelar i våra liv. Han
föreslår konkreta sätt att utveckla den digitala miljön och granskar också
på ett mer konceptuellt sätt hur digitala miljöer kan påverka hur vi exempelvis
kommunicerar och skapar kontakt med människor i vår omvärld.