Stiftelsen Oscar B Johanssons Donation

Stiftelsen Oscar B Johanssons donation ska användas till premier och hjälp för personer som arbetar för och främjar jordbruksnäringen inom Frillesås socken.

Ändamål

Räntan skall användas till premier och hjälp åt skötsamma jordbrukare eller vad som annars kan gagna denna näring inom Frillesås socken.

Ansök senast: 31 oktober

Utdelas senast: 15 december

Fonden är registrerad hos Länsstyrelsen under nummer 802480-1675.

Kontakta gärna