Kultur & Fritids pokal

Kultur & Fritids pokal

Pokalen kan sökas av föreningar närstående Riksidrottsförbundet, RF, såsom Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Pistolskytteförbundet eller motsvarande förbund.

Pokalen delas ut till idrottare som individuellt eller i lag har tävlat i en Kungsbackaförening och som under året blivit:

  • Svensk skolmästare
  • Svensk mästare
  • Svensk juniormästare
  • Nordisk mästare
  • Europeisk mästare
  • Världsmästare
  • Olympisk mästare

Pokalen delas endast ut en gång till en och samma person.

Uppgifter

Föreningar som har medlemmar vilka är berättigade till utmärkelsen ska lämna in ansökan med namn, adress, telefon, födelsedatum, plats, datum, idrott och eventuell klassindelning.

Kontakta gärna