Kultur & Fritids isväktare

Isväktare

Isväktaren delas ut till personer som bor i Kungsbacka kommun som vunnit något av nedanstående mästerskap, individuellt eller i lag, som tävlar i en förening utom kommunen.

  • Svensk skolmästare
  • Svensk mästare
  • Svensk juniormästare
  • Nordisk mästare
  • Europeisk mästare
  • Världsmästare
  • Olympisk mästare

Med Svenska Mästerskap avses Riksidrottsförbundets, RF, mästerskapstävlingar. Det vill säga tävlingen ska vara sanktionerad som mästerskapstävling av RF och det ska vara RF:s plaketter som delats ut. Respektive specialförbund bestämmer vilka tävlingar som är sanktionerade. Kontrollera gärna med ert specialförbund om ni är osäkra.

Isväktaren delas endast ut en gång till en och samma person.

Uppgifter

Föreningar som har medlemmar eller personer som är berättigade till utmärkelsen ska skicka in ansökan med namn, adress, telefon, födelsedatum, plats, datum, idrott och eventuell klassindelning. 

Kontakta gärna