Foto: Victor Ek Foto: Victor Ek Foto: Hanna Ståhl

Kungsbacka arkitekturpris

Utdelningen av arkitekturpriset ställs in i år. De förslag som finns kommer att stå kvar inför nästa års pris. Vi tackar för alla bidrag som kommit in.

Det är Byggnadsnämnden som beslutat att ställa in utdelningen av arkitekturpriset 2020. Detta med anledning av Covid-19 och dess svårigheter med att genomföra nomineringsresor, möten, kontakt med nominerade fastighetsägare samt utdelningen av pris, utställning och föreläsning.

De förslag som finns kommer att stå kvar inför nästa års pris.

Om priset

Kungsbacka arkitekturpris är uppdelat i två kategorier, ett för bostadshus och ett för stadsmiljö. Tanken är att uppmärksamma god arkitektur som ger Kungsbacka en vackrare och trivsammare miljö. Nominera senast den 30 april (nomineringen är avslutad).

Vinnare 2019

Det vinnande bidraget i kategorin bostadshus blev enbostadshus i Vassbäck, Åsa. Huset är ritat av byggherren Fredrik Ljunggren.

Vallersvikskyrkan i Frillesås blev det vinnande bidraget för kategorin stadsmiljö. Carl-Johan Lindfors är arkitekt och byggherre är Vallersviks ekumeniska församling.

Läs mer om de vinnande bidragen: De vann arkitekturpriset 2019

Se bilder på objekten som var med i årets tävling: Kungsbacka arkitekturpris 2019

Två kategorier

Kungsbacka arkitekturpris är indelat i de två kategorierna bostadshus och stadsmiljö.

Bostadshuspris

Priset delas ut till ett nyligen färdigställt enbostadshus eller flerbostadshus som är nybyggt eller ombyggt. Byggnaden ska bedömas utifrån:

  • hur väl den är anpassad till stads- eller landskapsbilden och platsens kulturvärden,
  • vilka boendekvaliteter den ger,
  • om den har hög kvalitet och omsorg i detaljutformning och materialval,
  • om den är en god representant för nutida och miljöanpassad arkitektur.

Stadsmiljöpris

Priset delas ut till en nyligen färdigställd byggnad eller utemiljö som är nybyggd eller ombyggd. Det kan vara en privat eller offentlig byggnad eller grupp av byggnader, ett stadsrum eller ett parkrum som bidrar till en trivsammare miljö i Kungsbacka. Byggnaden eller utemiljön ska bedömas utifrån:

  • hur väl den är anpassad till stads- eller landskapsbilden och platsens kulturvärden,
  • om den har hög kvalitet i utförandet,
  • om den är en god representant för nutida och miljöanpassad arkitektur eller  landskapsgestaltning.

Byggnaden eller utemiljön ska inte vara äldre än fem år. Eventuella bygglov och detaljplaner som rör byggnaden eller utemiljön ska ha vunnit laga kraft.

Tidigare pristagare

Arkitekturpriset har funnits sedan 1993 och sedan dess har 26 priser delats ut. Se samtliga vinnare i listan nedan.

Pristagare av Kungsbacka arkitekturpris

Boken Kungsbacka arkitekturpris 20 år

I samband med att arkitekturpriset firade 20 år gav kommunen ut boken Kungsbacka arkitekturpris 20 år. I boken finns alla vinnare presenterade med text och bild, samt vissa av de nominerade bidragen. En del hedersomnämnda byggnader får också plats. Boken hämtar du gratis i kundcentret Kungsbacka direkt i stadshuset.