Lära för livet-priset

Varje år delar Kungsbacka kommun ut Lära för livet-priset för betydelsefulla insatser inom förskoleverksamhet, grundskola, gymnasie- samt vuxenutbildning.

Prissumman är 20 000 kronor. Ambitionen är att respektive nämnd, Förskola & Grundskola och Gymnasium & Arbetsmarknad  , inom denna ram ska kunna utse pristagare till 10 000 kronor.  

Genom priset vill nämnderna stimulera till utveckling inom alla delar av skolans verksamhet i Kungsbacka och belöna den eller de som genom sitt arbetssätt medverkar till detta. 

Alla kan lämna förslag

Förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, arbetslag inom skolorna eller en enskild person kan premieras.

Föräldrar, elever, personal och övriga kommuninvånare kan ge förslag till pristagare. 

Förslaget till pristagare ska innehålla

Förutom namn på den eller de som du tycker ska få Lära för livet-priset vill vi att du:

  1.  Lämnar en motivering till varför den eller de ska få priset, en beskrivning över på vilket sätt arbetet har gynnat lärandet.
  2. Anger vem som lämnar förslaget.
  3. Skicka in ditt förslag till forskola.grundskola@kungsbacka.se eller gymnasiumocharbetsmarknad@kungsbacka.se

Samma person eller arbetslag kan inte få priset nästkommande år. Den eller de som får priset kan använda prissumman inom sitt verksamhetsområde. 

Prisutdelning i kommunfullmäktige

Nämndernas Förskola & Grundskola och Gymnasium & Arbetsmarknad bedömer och utvärderar de inkomna nomineringarna. Priset delas ut av kommunfullmäktige.

Pristagare 2019

Björkris förskola och skola, Andreas Martinsson, specialpedagog på Elof Lindälvs gymnasium samt Eva Klingnäs och Joachim Blom på Yrkeshögskolan  fick 2019-års pris för sitt arbete för att bidra till skolutveckling i Kungsbacka.
Engagerade medarbetare prisades på kommunfullmäktige

Kontakta gärna