Digitalisering

Alla våra förvaltningar arbetar aktivt med digitala lösningar i sin verksamhetsutveckling. Människan är alltid utgångspunkten när vi tänker digitalisering.

 

I vår handlingsplan "Ett smartare Kungsbacka" beskriver vi de fyra områden som vi vill utveckla med hjälp av digital teknik under åren 2020 till 2022:

  • Välfärdsteknik för självständighet 

Välfärdsteknik handlar om att använda digital teknik för att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för personer med funktionsvariationer och äldre. 

  • Digitala samhällskanaler

För att lyckas i vår utveckling av digitala kanaler i Kungsbacka kommun behöver vi vara öppna, medvetna och genomtänkta i vår kommunikation och i de lösningar som vi väljer att satsa på. Vi vill erbjuda olika former av digitala kanaler för information, dialog och medskapande för de vi är till för.

  • Digital samhällsbyggnadsprocess

Genom att satsa på en effektiv sammanhållen digital service i samhällsbyggnadsprocess i Kungsbacka kommun vill vi underlätta vardagen för dem vi är till för samt hushålla med kommunens resurser och bidra till en öppen, effektiv och enkel förvaltning.  

  • Effektiva arbetssätt

I Kungsbacka kommun vill vi underlätta för våra medarbetare att arbeta smartare i den digitala arbetsmiljön i syfte att känna sig trygga och leverera mer nytta för dem vi är till för. För att möjliggöra effektiva arbetssätt och processer behöver vi det digitala stödet.

Digital strategi som vägledning

I vårt arbete med digitalisering utgår vi från vår *digitala strategi. Vi ser digitalisering som en ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt.

Ett smartare Kungsbacka

Digital strategi för Kungsbacka kommun

Informationssäkerhetspolicy

*I den digitala strategin nämner vi e-målbilden för Kungsbacka 2020. Den har vi nu ersatt med vår nya handlingsplan ”Ett smartare Kungsbacka”.