Bankgironummer

Kommunens bankgironummer är 426-4610.

Bankgironummer för att betala barnomsorg, äldreomsorg och kulturskolan:

  • Bankgiro 546-7022

Bankgironummer för att betala förbrukning av vatten och avlopp: 

  • Bankgiro 369-3371

Kontakta gärna