Kommunalskatt

På varje hundralapp du tjänar betalar du 32,98 i kommunalskatt. Därav är 21,33 skatt till kommunen, 11,40 till landstinget för bland annat sjukvård, och 0,25 i begravningsavgift. 

Om du är medlem i Svenska Kyrkan betalar du dessutom kyrkoavgift. Avgiftens storlek beror på i vilken församling du bor. Är du medlem i ett annat trossamfund betalar du en krona per hundralapp om samfundet tar ut avgiften via skatten.

Alla betalar begravningsavgift

Alla, även om du inte är medlem i Svenska Kyrkan, betalar en begravningsavgift. Vilken avgift som gäller för dig beror på vilken kommun du är folkbokförd i. 

Läs mer om aktuell begravningsavgift hos Skatteverket.

Statlig skatt 

Alla som har en inkomst över 468 700 kronor betalar 20 procent i statlig skatt och över 675 700 i inkomst betalar man 25 procent i statlig skatt.

Vilka skatter och avgifter ni betalar i den församling där du bor, finns under länken Skattetabeller nedan.  

Kontakta gärna