Röda stugan i Kungsbacka innerstad

Branden 1846

Efter den stora branden en marknadskväll i augusti 1846, då i stort sett hela staden jämnades med marken försvann den gamla medeltida stadsbildningen och den stad vi känner idag planerades. 

Det enda hus som idag är intakt från tiden före branden är röda stugan, som ligger vid Norra Torggatan.