Ren kustlinje

Den ökande mängden avfall i havet som spolas upp på stränderna drabbar många kustkommuner. Ofta får kommunen ensam bekosta städning och omhändertagande av detta marina avfall.

Under 2016-2018 deltar förvaltningarna för Teknik och Miljö & Hälsoskydd i EU-projektet Ren kustlinje, ett nordiskt samarbete mellan Sverige, Danmark och Norge.  Genom projektet hoppas man kunna etablera ett nätverk för frågor som berör det marina avfallet och dess konsekvenser.

Nya metoder

Fokus i projektet är att minska föroreningar som orsakas av avfall på stränder, i skärgården och i havet. Syftet är också att utveckla nya modeller och metoder för insamling och hantering av detta avfall.