Kungsbackas internationella arbete

Arbetet med internationalisering och EU är en möjlighet att utveckla kommunens verksamhet. I förlängningen handlar det om att ge bättre service till invånarna. 

Kungsbacka kommun arbetar internationellt och med EU genom nätverk, bland annat som associerad partner i organisationen Eurocities och i olika projekt inom EU.

I vänstermenyn hittar du information om Kungsbacka kommuns medverkan i Eurocities.  

Varför arbeta internationellt? 

EU påverkar en stor del av kommunens verksamheter. Därför är det viktigt att vi är insatta i vad som pågår. Det gäller inte minst för att kunna nyttja möjligheterna till ekonomiskt stöd och utveckling som medlemskapet ger.

Arbetet med internationalisering i Kungsbacka kommun stödjer och stärker verksamheterna, bland annat via samarbeten med kommuner och organisationer i andra länder.

Det internationella arbetet ger möjlighet till kompetensutveckling för kommunens anställda, och ger möjlighet för kommunens invånare att utvecklas och fortsätta lära sig nytt hela livet. 

EU-projekt 

Några exempel på EU-projekt där Kungsbacka medverkar är: 

Integration Halland
Ren kustlinje
Europeisk klass i yrkesutbildning 
Digga Halland

Kontakta gärna

Rebecca Cunevski, utvecklare
0300-83 81 20
rebecca.cunevski@kungsbacka.se