Eurocities

Kungsbacka kommun är associerad partner i den europeiska organisationen Eurocities, ett väletablerat nätverk av deltagare från 35 länder.

Kommunens mål med medverkan i Eurocities är att få kunskap och utbyta erfarenheter framför allt inom området digital utveckling och att hitta projektpartners. Det kan till exempel innebära samarbete kring hur kommunen kan inkludera alla invånare i det alltmer digitala samhället, eller hur vi kan göra öppna data tillgängliga för allmänheten. I slutändan handlar det om att ge kunna bättre service till våra invånare.

Arbetet som bedrivs i Eurocities ligger i linje med Kungsbacka kommuns internationella strategi och digitaliseringsarbetet. Dessa drivs genom programmet Kungsbacka 2020 och finns beskrivet i eMålbild 2020 och Vision 2030.

Borgmästaravtalet

Ett av de initiativ som Kungsbacka valt att medverka i är Borgmästaravtalet, som innebär att vi ska minska utsläppen av koldioxid (eller andra växthusgaser) i kommunen med minst 40 procent till år 2030. Vi ska också öka vår klimattålighet genom att anpassa oss till klimatförändringarnas följder.

Om Eurocities

Eurocities grundades 1986 och är en europeisk organisation som kommunicerar med och påverkar olika institutioner i EU. Syftet är att låta städerna få sin röst hörd och därigenom skapa goda förutsättningar för invånarna.
   
Eurocities har 130 stora medlemsstäder och 40 mindre partnerstäder och kommuner från 35 olika länder. Organisationen är uppdelad i olika tematiska forum, som exempelvis sociala frågor, kultur och miljö. Kungsbacka har valt Knowledge Society Forum, ungefär Kunskapssamhället, eftersom det har starkt fokus på bland annat digitalisering. Kungsbacka antogs som associerad partner i Eurocities i oktober 2016.

Läs mer:
Kungsbacka kommun antagen till Eurocities – lära av andra ger bättre service för invånarna

 

Kontakta gärna

Rebecca Cunevski, utvecklare
0300-83 81 20
rebecca.cunevski@kungsbacka.se