Vård & Omsorg

Vård & Omsorg ansvarar för att ge vård och omsorg till personer som på grund av sjukdom, åldrande eller annan orsak behöver stöd i sin dagliga livsföring. Inom verksamheten finns olika former av omsorg såsom hemtjänst, trygghetsjour, hemsjukvård, olika boendeformer, avlösning, dagvård, äldrecenter, terapi, träffpunkter, anhörigstöd samt dagomsorg.

Vård & Omsorg har cirka 3000 anställda.

De avgörande besluten inom Vård & Omsorgs ansvarsområde fattas av politikerna i nämnden för Vård & Omsorg.

Förvaltningschef Lillemor Berglund
0300-83 49 79
lillemor.berglund@kungsbacka.se  

Biträdande förvaltningschef
Eva Apelvi
0300-83 80 48
eva.apelvi@kungsbacka.se

Registrator Cecilia Wahlgren
0300-83 82 01
cecilia.wahlgren@kungsbacka.se

Nämndsekreterare Carl Odnoff
0300-83 48 39
carl.odhnoff@kungsbacka.se

Funktionsområden

Boende
Verksamhetschef Helené Ljungqvist
helene.ljungqvist@kungsbacka.se 

Myndighetsutövning
Verksamhetschef Pia Berglund
pia.berglund@kungsbacka.se

Kvarboende 
Verksamhetschef Ann-Helén Svensson
ann-helen.svensson@kungsbacka.se

Hemsjukvård & Rehabilitering
Verksamhetschef Ann-Helen Svensson
ann-helen.svensson@kungsbacka.se

Verksamhetschef Helené Ljungqvist
helene.ljungqvist@kungsbacka.se 

Verksamhetschef Kvalitet och Utveckling
Verksamhetschef Maria Hallberg
0300-838716
maria.hallberg@kungsbacka.se

Digitaliseringschef, biträdande verksamhetschef Kvalitet och Utveckling
Carin Sundin
0300-83 81 68
carin.sundin@kungsbacka.se

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Ulrika Ström
0300-83 49 43
ulrika.strom@kungsbacka.se 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Anna Gröneberg
0300-83 46 26
anna.groneberg@kungsbacka.se

Socialt ansvarig samordnare (SAS)
Therese Lindén
0300-835871
therese.linden@kungsbacka.se

Ekonomi
Ekonomichef Annakarin Svennebjer
0300-83 40 44
annakarin.svennebjer@kungsbacka.se

HR
Personalchef Johan Sandström
0300-83 39 87
johan.sandstrom@kungsbacka.se