Individ & Familjeomsorg

Individ & Familjeomsorg ger olika former av stödinsatser efter individers och familjers behov, med särskilt ansvar för att barn och ungdomar växer upp under gynnsamma förhållanden.

Vi ansvarar för stöd till personer som har någon form av funktionsnedsättning till följd av skada eller sjukdom. Personen kan också ha en utvecklingsstörning eller en svår social funktionsnedsättning till följd av långvarig och allvarlig psykiskt sjukdom. 

Ansvarig nämnd för Individ & Familjeomsorg är nämnden för Individ & Familjeomsorg. Förvaltningen har drygt 800 anställda.

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter inom Individ & Familjeomsorg. 

Kontakta oss

Kontakta respektive verksamhetschef för frågor som berör de olika verksamhetsområdena. Kontaktuppgifter till förvaltningens verksamhetschefer och beskrivningar av verksamhetsområdena finner du nedan.

Förvaltningschef Karin Martinsson
0300-83 58 54
karin.martinsson@kungsbacka.se 

Myndighetsutövning, stöd och behandling

Verksamhetschef Ann Törnqvist
0300-83 80 59
ann.tornqvist@kungsbacka.se

Myndighetsutövning för barn, unga och vuxna samt för personer med funktionsnedsättning och unga enligt socialtjänstlagen och LSS. Behandlingsinsatser för barn, unga och familjer.  

Daglig verksamhet och korttidsverksamhet

Verksamhetschef Maria Udén Lohnér
0300-83 73 15
maria.uden-lohner@kungsbacka.se

Insatser för personer med funktionsnedsättning i form av daglig verksamhet.

Bostad med särskild service

Verksamhetschef Johnnie Gedda 
0300-83 39 37
johnnie.gedda@kungsbacka.se

Verksamhetschef Maria Udén Lohnér
0300-83 73 15
maria.uden-lohner@kungsbacka.se

Insatser för personer med funktionsnedsättning i form av bostad med särskild service för vuxna och barn.

Stöd i hemmet och sysselsättning

Verksamhetschef Diana Brovall
0300-83 51 34
diana.brovall@kungsbacka.se

Insatser för personer med funktionsnedsättning i form av personlig assistans, korttidsläger, avlösar- och ledsagarservice, sysselsättning och boendestöd.

Förvaltningsledningen

Förvaltningschef Karin Martinsson
0300-83 58 54
karin.martinsson@kungsbacka.se

Kvalitet, utveckling, administration, ekonomi, HR och kommunikation.

Fler kontakter på förvaltningen

Registrator Erika Sköld
0300-83 89 78
erika.skold@kungsbacka.se