Service

Service är Kungsbacka kommuns tredje största förvaltning.

Vi ger service inom en mängd olika verksamheter till kunder i den kommunala verksamheten. Vi lagar och serverar mat till förskolor, skolor samt till boenden inom vård och omsorg samt funktionsstöd

Till invånarna ger vi service i form av kundtjänsten Kungsbacka direkt, personliga ombud samt ekonomi-, konsument- och energirådgivning.

Vi ansvarar för kommunens lokalförsörjning och har uppdraget att bygga, förvalta, städa och hyra ut lokaler till kommunens verksamheter.

Service tillhandahåller också intern service för kommunens verksamheter, som digitalt center, personalförsörjning, en central fordonshantering, inköp och medietjänster.  

De avgörande besluten inom Services ansvarsområde fattas av politikerna i nämnden för Service.

Förvaltningschef Lovisa Eld
0300-83 77 83
lovisa.eld@kungsbacka.se

Biträdande förvaltningschef Karl Persson
0300-83 48 05
karl.persson@kungsbacka.se

Kommunikationsspecialist Charlott Elisson
0300-83 47 47
charlott.elisson@kungsbacka.se

Registrator 0300-83 44 28
service@kungsbacka.se

Nämndsekreterare Namita Magnusson
0300-83 46 58
namita.magnusson@kungsbacka.se

Åtta verksamhetsområden

Digitalt center

Verksamhetschef Digitalt center
Christer Blomqvist
0300-83 89 74
christer.blomqvist@kungsbacka.se 

Fastighet

Verksamhetschef Fastighet 
Johan Burman
0300-83 79 10
johan.burman@kungsbacka.se 

Fordon

Verksamhetschef Fordon
Christer Lindström
0300-83 40 50
christer.lindstrom@kungsbacka.se

Inköp

Här finns även verksamheterna upphandling och e-handel.

Verksamhetschef Inköp
Katarina Appelqvist
0300-83 74 45
katarina.appelqvist@kungsbacka.se 

Kundstöd och Personalförsörjning

Kundstöd är inriktat på support och rådgivningsfrågor. Där ingår Service direkt, kundcentret Kungsbacka direkt och Rådgivning & Media.

Personalförsörjning innefattar Lönecenter och Rekryteringscenter.

Verksamhetschef Kundstöd och Personalförsörjning
Lena Salomonsson
0300-83 71 16
lena.salomonsson@kungsbacka.se

Lokalförsörjning

Verksamhetschef Lokalförsörjning
Maria Rosenberg
0300-83 44 30
maria.rosenberg@kungsbacka.se 

Lokalvård

Verksamhetschef Lokalvård
Ann-Cathrine Roxhage
0300-83 42 38
ann-cathrine.roxhage@kungsbacka.se 

Måltider

Verksamhetschef Måltider
Annika Åkerlund
0300-83 43 36
annika.akerlund@kungsbacka.se