Kungsbackas kommundirektör Malin Aronsson

Kommundirektör

Malin Aronsson är kommundirektör i Kungsbacka sedan oktober 2019.

Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteperson och ansvarar för att planera, leda och samordna kommunens verksamhet.

Kommunledningsgruppen

Kommunledningsgruppen är kommundirektörens ledningsgrupp, som tillsammans leder kommunens organisation i riktning mot den politiska visionen. I Kungsbackas kommunledningsgrupp ingår samtliga förvaltningschefer, biträdande kommundirektör, samhällsbyggnadschef, HR-chef, ekonomichef och kommunikationschef.

Kommunledningsgruppens medlemmar representerar alltid kommunens ledning, är alltid förebilder för Ett Kungsbacka, det utvecklande ledarskapet och Kungsbackas fyra hörnstenar i arbetsplatskulturen; Vi välkomnar, Vi levererar, Vi tänker nytt och Vi samarbetar.

Kommunledningsgruppens uppdrag är att prioritera utvecklingsinitiativ så att Kungsbacka förblir en av Sveriges mest framstående kommuner. För det behövs ett helhetsperspektiv med invånare, näringsliv och besökare i fokus. Det är ett beslutande forum, även om det är kommundirektören som formellt fattar besluten.

Kontakta gärna