Förskola & Grundskola

Nämnden för Förskola & Grundskola ansvarar för:

  • Förskola och pedagogisk omsorg
  • Grundskola, grundsärskola och fritidshem
  • Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år, enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Nämnden ansvarar för att godkänna, utöva tillsyn och bevilja bidrag till fristående förskolor och fritidshem. Nämnden beslutar om rätt till bidrag för fristående pedagogisk omsorg och har tillsyn över verksamheten.

Nämnden lämnar bidrag till fristående grundskolor och har rätt till insyn i deras verksamhet.

Nämnden för Förskola & Grundskola har 11 ledamöter och 8 ersättare. Nämndens arbetsutskott har 6 ledamöter och 6 ersättare. Alla i nämnden är politiker.

Ordförande: Anders Ekström (M)
0760-518791
anders.ekstrom@kungsbacka.se

1:e vice ordförande: Niklas Mattsson (KD)
2:e vice ordförande: Johan Tolinsson (S)

Förvaltningen för Förskola & Grundskola förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Kontakta gärna

Nämndsekreterare Lars Sundbom
lars.sundbom@kungsbacka.se
0300-83 52 40