Överförmyndarnämnd

Överförmyndare har till uppgift att sköta tillsynen över gode män, förvaltare och förmyndare.

Överförmyndarnämnden har 3 ledamöter och 3 ersättare. 
Alla i nämnden är politiker.

Ordförande: Christina Äng (M)
christina.ang@kungsbacka.se

Överförmyndarenheten kontrollerar det arbete som gode män, förvaltare och förmyndare utför, och genomför de beslut som nämnden fattar.

På Mölndals stads hemsida hittar du möten, handlingar och protokoll för överförmyndarnämnden.

Överförmyndare i samverkan

031-315 18 80
ofs@molndal.se
www.molndal.se
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset i Mölndal,
ingång Knarrhögsgatan 5

Telefontider:
måndag-onsdag och fredag 10.00-12.00
Besökstider:

måndag- fredag 10.00-12.00