Stadshuset i Kungsbacka

Revisionsplan

Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt, från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig

Revisionsplan 2020

Revisionsplan 2019

Revisionsplan 2018