Revisionsrapporter 2020

Politikernas arbete i kommunstyrelsen och i de politiska nämnderna granskas av kommunens revisorer. Granskningarna kallas revisionsrapporter och innehåller analyser, observerade risker och förslag till åtgärder.

Granskningsrapport Kortrapport Svar på granskning

Uppföljande granskning av 2018 års fördjupade granskningar

   

Förstudie avseende föreningsbidrag

   

Förstudie avseende digitalisering

   

Löpande granskning 2020

   

Granskning av nämnden för Vård & Omsorgs ekonomistyrning

Kortrapport  

Granskning av delegation samt kontroll och uppföljing av föreningsbidrag

Kortrapport  

 

Granskning av bygglovsprocessen

 

Kortrapport