Möten, handlingar och protokoll

Läs dagordningar, handlingar och protokoll

Läs dagordningarna till politikernas möten och protokoll över vilka beslut de fattat i aktuella frågor via rubrikerna till vänster. Behöver du hjälp med utskrifter av dagordningar och protokoll kan kundcentret Kungsbacka direkt hjälpa till.

Besök kommunfullmäktige

På kommunfullmäktiges möten kan du lyssna på politikernas diskussioner och få veta mera om de beslut som fattas där. Fullmäktige sammanträder en gång per månad i stadshuset i centrala Kungsbacka.

Ibland bjuder fullmäktige in alla som bor i kommunen till en frågestund innan sammanträdet.

Alla kommunfullmäktiges möten annonseras ut här på kommunens webbplats och i dagspressen.

Du är välkommen till sammanträdet. Du kan också lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden i närradion på 95,2 MHz eller titta på sammanträdet direkt eller i efterhand via vår webbsändning.

Besök de öppna nämndmötena

Du är välkommen till de öppna nämndmötena. Flera av kommunens politiska nämnder har möten som är öppna för allmänheten ett par gånger per år.

Alla öppna nämndmöten annonseras ut här på kommunens webbplats och i dagspressen.

Sammanträdesdagar 2021