Byggnadsnämnden 2021

Här kan du följa politikernas arbete i Byggnadsnämnden.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

28 januari

 Hämta

   Hämta

24 februari

 Hämta

 

 Protokoll §§ 37-39

18 mars

 

 

  

15 april

 

 

  

20 maj

 

 

  

17 juni

 

 

  

8 juli  

 

 

 

26 augusti

 

   

  

30 september

 

   

  

14 oktober

 

   

  

25 november

 

   

 

16 december

 

   

 

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2020.

Byggnadsnämnden träffas en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen som visar vilka ärenden som ska diskuteras och vad som ska beslutas. 

Protokollet lägger vi ut när det godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Med hänvisning till Personuppgiftslagen, Pul, publiceras inte protokollen från arbetsutskottet och byggnadsnämnden i sin helhet, vissa ärenden är borttagna.


Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se