Byggnadsnämndens arbetsutskott 2021

Byggnadsnämndens arbetsutskott bereder ärendena som ska tas upp i byggnadsnämnden och beslutar i ärenden enligt delegeringsordningen.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

13 januari

 Hämta

 

 Hämta

 28 januari

 Hämta    Hämta

 11 februari

 Hämta    Hämta 

 4 mars

 Hämta    

 25 mars

     

 22 april

     

 6 maj

     

 27 maj

     

 10 juni

     

 24 juni

     

 8 juli

     

 12 augusti

     

 26 augusti

     

 16 september

     

 30 september

     

 21 oktober

     

 11 november

     

 2 december

     

 23 december

     

Här hittar du arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll från 2020.

Arbetsutskottet sammanträder en gång i månaden ca 16 dagar före byggnadsnämndens sammanträde.

Arbetsutskottets protokoll läggs ut när de godkänts av justerarna.