Förskola & Grundskola 2021

Här kan du följa politikernas arbete med att utveckla barnomsorg och utbildning för barn och elever i åldrarna 1-16 år.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

20 januari

 

 Hämta

 Hämta
Hämta  

17 februari

 

 Hämta
Hämta
Hämta

 Hämta

17 mars

 

 

 

21 april

 

 

 

12 maj

 

 

 

16 juni

     

25 augusti

 

 

 

15 september

 

 

 

20 oktober

 

   

17 november


   

 

15 december

 

   

 

 

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2020.

Nämnden för Förskola & Grundskola träffas en gång i månaden.

Dagordning till möten med nämnden för Förskola & Grundskola läggs ut ungefär fem dagar innan sammanträdet.

Protokoll från Förskola & Grundskolas sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se