Gymnasium & Arbetsmarknad 2021

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

20 januari

 Hämta  Hämta  Hämta

10 februari

 Hämta

 Hämta

 Hämta

17 mars

 

 

 

14 april

 

 

 

19 maj

 

 

 

23 juni

     

25 augusti

     

15 september

 

   

 

13 oktober

 

   

 

10 november

 

   

 

8 december

 

   

 

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2020

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad träffas ungefär en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen och handlingarna, som visar vilka ärenden som ska diskuteras och vad som ska beslutas. 

Protokollet lägger vi ut när det godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se