Individ & Familjeomsorg 2021

Här kan du följa politikernas arbete med kommunens individ- och familjeomsorg.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

18 februari

Dagordning

Handlingar

 Protokoll

18 mars

   

 

15 april

 

 

 

20 maj

 

 

 

10 juni

 

 

 

16 september

 

 

 

14 oktober

 

   

 

18 november

 

 

 

16 december

 

 

 

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2020.

Nämnden för Individ & Familjeomsorg sammanträder cirka en gång i månaden.

Innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska behandlas.

Protokoll från Individ & Familjeomsorgs sammanträden läggs ut efter justering av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se