Teknik 2021

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Teknik.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

20 januari

 Hämta

 Hämta

Hämta

Hämta

24 februari

 Hämta

 Hämta

 Protokoll 1

17 mars

 

 

 

21 april

 

 

 

19 maj

 

 

 

 

16 juni

 

 

 

15 september

 

   

 

 

20 oktober

 

   

 

17 november

 

   

 

16 december

 

   

 

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2020

Nämnden för Teknik träffas en gång i månaden.

Protokoll från Tekniks sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna